Rigsombuddet

Rigsombudsmanden på Færøerne er en institution under Statsministeriet.

Rigsombudsmanden på Færøerne er rigets øverste repræsentant på Færøerne og bindeleddet mellem hjemmestyret og rigsmyndighederne. Rigsombudsmanden har sæde i Lagtinget og adgang til at deltage i forhandlinger om alle fællesanliggender, dog uden stemmeret. Endvidere skal rigsombudsmanden underrettes om beslutninger taget i Lagtinget eller Landsstyret samt om vedtagne lagtingslove og andre bestemmelser udfærdiget af det færøske hjemmestyre.

Rigsombuddet behandler som overøvrighed en række sager på det familieretlige område, som i Danmark først og fremmest varetages af statsforvaltningerne. Det drejer sig om bevilling til separation og skilsmisse, sager om adoption, fastsættelse af ægtefælle- og børnebidrag, fastsættelse af regler for personligt samvær med børn, bevilling til fri proces, godkendelse af ægtepagter, godkendelse af mindreåriges og umyndiges retshandler og sager om indfødsret.

Rigsombuddets hovedopgaver består endvidere af:

  • Behandling af en række sager vedrørende lovgivningsanliggender, herunder ikraftsættelse af dansk rigslovgivning for Færøerne.
  • Afgivelse af periodiske indberetninger til Statsministeriet om aktuelle økonomiske og politiske forhold på Færøerne.
  • Afholdelse af valg på Færøerne til Folketinget samt eventuelle folkeafstemninger, der bestemmes af Folketinget.
  • Medvirke ved planlægning og afvikling af besøg på Færøerne af Kongefamilien, Folketinget, regeringen og diplomater m.fl. og deltagelse i den hermed forbundne mødevirksomhed.
  • Udarbejdelse og udgivelse af to årlige publikationer: Årsberetning for Færøerne, der indeholder en ajourført beskrivelse af de færøske samfundsforhold, samt Lovregister for Færøerne.
  • Indstillinger om kongelige hædersbevisninger.

Endvidere er rigsombudsmanden født medlem af bestyrelsen for Dansk-Færøsk Kulturfond.

.................................................................................................................

Rigsombudsmanden på Færøerne søger juridisk fuldmægtig.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2017.

Du kan se stillingsopslaget her

Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik