Ægtefællebidrag

Fastsættelse af ægtefællebidrag
Har ægtefællerne ophævet samlivet eller er det ved separation eller skilsmisse bestemt, at den ene ægtefælle skal betale bidrag til den anden, må den bidragsberettigede snarest ansøge om at få bidraget fastsat til sit eget underhold. Hvis ansøgningen indgives mere end 1-2 måneder efter henholdsvis samlivsophævelsen, separationen/skilsmissen, fastsættes bidraget som hovedregel først med virkning fra ansøgningstidspunktet.

Ændring eller bortfald af ægtefællebidrag
En afgørelse om størrelsen af ægtefællebidrag gælder normalt indtil videre. Det betyder, at bidragets størrelse vil kunne ændres, hvis der sker ændringer i parternes personlige eller økonomiske forhold, f.eks. på grund af længerevarende sygdom, varig stigning eller fald i indtægt, eller bidragsberettigedes økonomiske interessefællesskab (typisk fælles husholdning og bolig) med en ny partner.

Ændring af ægtefællebidrag vil normalt kun have virkning for fremtiden.

Ændring af ægtefællebidragets størrelse forudsætter en ansøgning herom fra en af parterne. Det offentlige tager ikke selv initiativ til at rejse en sag herom.

Ægtefællebidrag bortfalder straks, når den bidragsberettigede indgår nyt ægteskab.

I sager om ægtefællebidrag, hvor bidragspligten ikke i separations- eller skilsmissedokumentet er tidsbegrænset, følges der i almindelighed den praksis på begæring fra den bidragspligtige at lade bidraget aftrappe og senere bortfalde, når der er betalt i en periode, der overstiger samlivets varighed.

Inddrivelse af ægtefællebidrag
Betales et bidrag ikke til tiden, kan den bidragsberettigede anmode om det offentliges bistand til inddrivelse af bidraget. Henvendelse herom kan ske til Almannastovan, Postboks 3096, 110 Tórshavn. I Danmark skal anmodningen om inddrivelse af underholdsbidrag indgives til kommunens socialforvaltning.

Hvem træffer afgørelse og yder vejledning
Ansøgning om fastsættelse af ægtefællebidrag sendes til Rigsombuddet, såfremt den, der skal betale bidraget, bor eller opholder sig på Færøerne.

Såfremt den, der skal betale bidraget, bor eller opholder sig i Danmark, skal ansøgningen sendes til den statsforvaltning, hvor den bidragspligtige bor eller opholder sig.

Bor eller opholder den bidragspligtige sig i Grønland, sendes ansøgningen til Rigsombudsmanden i Grønland. Adressen kan findes på deres hjemmeside: www.rigsombudsmanden.gl.

Det samme gælder ved senere ansøgninger om ændring af ægtefællebidraget. Yderligere vejledning kan fås ved henvendelse til Rigsombuddet, statsforvaltningerne eller Rigsombudsmanden i Grønland.

Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik