Orientering 04/2023

Rigsombudsmanden på Færøerne har tidligere udarbejdet Indberetninger vedrørende bl.a. færøske politiske og økonomiske forhold.

Fra det nye år er disse Indberetninger erstattet af Orienteringer, som, sammen med evt. oversættelser af relevante dokumenter, vil være tilgængelige på Rigsombuddets hjemmeside.

Orientering nr. 04/2023 er i dag offentliggjort og indeholder følgende emner:

  • Landsstyret ønsker ikke af afskaffe Store Bededag 
  • Politisk uenighed om handels- og fiskeriaftale med Rusland
  • Det Økonomiske Råds vurdering af færøsk økonomi de næste to år 
  • Færøerne har i 2021 haft større økonomisk vækst end nabolandene 
  • De to største bankers overskud er mindre i 2022 end i 2021
  • Offentlige institutioner bedes om at slette TikTok-app'en 
  • Politiets offentliggørelse af antal sager i 2022
pdf (124 Kb)