Orientering 1, 2023

Tidligere har Rigsombuddet på Færøerne udarbejdet regelmæssige indberetninger for Færøerne. Fra det nye år bliver disse erstattet af faste orienteringer.
Institutioner og andre faste modtagere af indberetninger vil blive orienteret om offentliggørelsen af disse gennem et nyhedsbrev.

Orientering nummer 01-2023 er i dag offentliggjort og indeholder følgende emner:

• 

Herunder kan du downloade orientering 1, 2023