Hvem kan få et administrativt CPR-nummer?

Personer med dansk statsborgerskab, som er bosat på Færøerne, kan ved henvendelse til Rigsombuddet få tildelt et administrativt CPR-nummer.

Dokumentation for statsborgerskab foretages ved fremlæggelse af gyldigt pas eller alternativt ved at forevise statsborgerskabsbevis, samt anden billedlegitimation.

Dokumentation for bopæl sker ved fremlæggelse af bopælsattest. Såfremt man ikke er i besiddelse af denne, kan Rigsombuddet slå op i det færøske personregister (LFY) for at få stadfæstet bopælsadressen.

Børn under 18 år har ligeledes mulighed for at få tildelt et administrativt CPR-nummer. En indehaver af forældremyndigheden skal i dette tilfælde underskrive ansøgnings-blanketten.