Hvordan klager jeg?

Du kan klage over Rigsombuddets afslag på fri proces til Procesbevillingsnævnet.

Du skal være opmærksom på, at Procesbevillingsnævnet skal have modtaget din klage inden 4 uger efter meddelelse om afgørelsen.