Tilbagekaldelse

Bevillingen af fri proces kan jfr. § 359, stk. 6 i retsplejeloven tilbagekaldes, hvis forudsætningerne for at meddele fri proces viser sig ikke at være til stede eller at være bortfaldet. Tilbagekaldelse kan f.eks. ske hvis ansøger eller dennes repræsentant har afgivet oplysninger som de vidste eller burde vide var urigtige, eller på grund af manglende indgivelse af relevante oplysninger til brug for fri processagen.

Tilbagekaldelse kan ikke ske med tilbagevirkende kraft, hvorfor de rimelig afholdte udgifter på tidspunktet for tilbagekaldelsen, vil blive dækket af statskassen.