Hvordan får man et NemID med offentlig digital signatur

For at få udstedt et NemID med offentlig digital signatur skal man selv anmode om det, ligesom man skal møde personligt op hos Rigsombuddet.

Grundet stor efterspørgsel er det nødvendigt, at der bestilles en tid på forhånd. Tidsbestilling sker ved, at man sender en mail til Rigsombuddets hovedmail: ro@fo.stm.dk.

For at Rigsombuddet kan imødekomme en anmodning om udstedelse af NemID, skal man:

Endvidere skal man, når man møder hos Rigsombuddet, læse og forstå de udleverede NemID regler.

Har man ikke et CPR-nummer på forhånd, er det muligt at søge Rigsombuddet om udstedelse af et dansk CPR-nummer. Man kan læse nærmere om udstedelse af CPR-nummer her

Ansøgningsblanket til NemID med offentlig digital signatur findes herunder:

 

Nemid
pdf (639 Kb)