Klageadgang

Rigsombuddets afgørelser om afslag på anmodning om NemID eller spærring af NemID, kan påklages til Digitaliseringsstyrelsen.

Der er mulighed for at klage på en af følgende måder:

  • Ring på telefonnummer (+45) 33 92 52 00
  • Send en mail til: info@digst.dk
  • Send et brev med titlen ”NemID klage” til: Digitaliseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1301 København

En klage kan også sendes til Rigsombuddets mailadresse, ro@fo.stm.dk, der videresender klagen til Digitaliseringsstyrelsen sammen med en kopi af sagens øvrige akter. Såfremt en eventuel klage er skrevet på færøsk, får Rigsombuddet den oversat, inden den fremsendes til Digitaliseringsstyrelsen.