Legitimationsregler

For at få NemID skal man kunne legitimere sig samt kunne svare på kontrolspørgsmål eller stille med et vitterlighedsvidne.

Legitimation

Man skal kunne fremvise et af nedenstående former for gyldig (ikke udløbet) billedlegitimation:

 • Pas
 • Kørekort

Hvis CPR-nummer eller P-tal ikke fremgår af den valgte billedlegitimation, skal man derudover medbringe legitimation, hvoraf enten CPR-nummer eller P-tal fremgår. Dette kan være ét af følgende legitimationsdokumenter:

 • P-tals attest
 • Seneste årsopgørelse fra TAKS
 • Brev med tildeling af P-tal
 • Brev med tildeling af CPR-nummer

Hvis man ikke er i besiddelse af billedlegitimation, kan man legitimere sig med to af de nedenstående legitimationstyper:

 • Dåbs- eller navneattest
 • Bopælsattest
 • P-tals attest
 • Seneste årsopgørelse fra TAKS
 • Dokumentation for udbetaling af offentlig ydelse (max. tre måneder gammel)
 • Opholdstilladelse udstedt i Danmark
 • Brev med tildeling af P-tal
 • Brev med tildeling af CPR-nummer

Bemærk, at et af disse legitimationstyper skal være dåbs-, navneattest eller bopælsattest.

Det er ligeledes en betingelse, at mindst ét af de fremviste legitimationstyper indeholder oplysning om CPR-nummer eller P-tal.

Kontrolspørgsmål eller Vitterlighedsvidne

Udover gyldig legitimation skal man også kunne svare på kontrolspørgsmål eller stille med et vitterlighedsvidne.

Vælger man at svare på kontrolspørgsmål, skal man kunne svare rigtigt på 2 ud af 3 stillede kontrolspørgsmål. Svarer man forkert på to spørgsmål, får man et ekstra spørgsmål. Kontrolspørgsmålene tager udgangspunkt i oplysninger fra LFY og CPR-registeret.

Ønsker man ikke at svare på kontrolspørgsmål, eller har man ikke boet længe i Danmark eller på Færøerne, kan man i stedet vælge at komme til Rigsombuddet sammen med et vitterlighedsvidne. Endvidere skal vitterlighedsvidnet underskrive en tro og love erklæring under strafansvar, hvor vidnet bekræfter identiteten på den person, som ønsker NemID udstedt. Hvis vidnet selv har NemID, skal vidnet underskrive tro og love erklæringen med sit NemID.