Åbningstider

Personlig henvendelse:
Mandag-fredag kl. 10.00-13.00 eller efter aftale.

Telefonisk henvendelse:
Mandag-onsdag og fredag kl. 10.00-12.00. Torsdag kl. 13.00-15.00

Rigsombuddet har lukket den 1. onsdag i hver måned, Færøernes Flagdag (25. april), Grundlovsdag (5. juni), Ólavsøka (28.-29. juli) samt mellem jul og nytår.

CPR-nummer og NemID

Fra den 1. januar 2021 er det muligt at få tildelt et administrativt CPR-nummer ved henvendelse til Rigsombuddet. Læs mere her.

Det er nu også muligt at få NemID hos Rigsombuddet. Dette kræver fysisk fremmøde og der skal bestilles en tid i forvejen. For yderlige oplysning læs her.

Bemærk

Rigsombudsmanden på Færøerne behandler ikke længere sager inden for det person-, familie- og arveretlige område. Færøske myndigheder har pr. den 29. juli 2018 overtaget al sagsbehandling inden for disse områder.

Derfor skal al henvendelse vedrørende f.eks. adoption, separation, skilsmisse, børnebidrag, samvær, værgemål m.m. ske til den nyoprettede insitution Familjufyrisitigin, som kan træffes på telefon +298 202224, samt e-mail: famf@famf.fo. Der henvises endvidere til hjemmesiden: www.famf.fo.