Dansk-færøsk Kulturfond

Opmærksomheden henledes på, at fristen for indsendelse af ansøgninger til Dansk-Færøsk Kulturfond er fastsat til den 1. marts 2021.

Læs mere her.

Åbningstider

Personlig henvendelse:
Mandag-fredag kl. 10.00-13.00 eller efter aftale.

Telefonisk henvendelse:
Mandag-fredag kl. 10.00-14.00.

Rigsombuddet har lukket den 1. onsdag i hver måned, Færøernes Flagdag (25. april), Grundlovsdag (5. juni), Ólavsøka (28.-29. juli) samt mellem jul og nytår.

CPR-nummer og NemID

Fra den 1. januar 2021 er det muligt at få tildelt et administrativt CPR-nummer ved henvendelse til Rigsombuddet. Læs mere her.

Det er nu også muligt at få NemID hos Rigsombuddet. Læs mere her.

Valg i Grønland

Vedrørende brevstemning til valg til Grønlands Landsting samt de grønlandske kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer den 6. april 2021.

Vælgere, som er optaget på en valgliste og som opholder sig på Færøerne, kan afgive sin stemme på et færøsk folkeregister.

Såfremt der er evt. spørgsmål vedrørende valget, herunder brevstemning, valglister m.m, bedes man henvende sig til Marianne Petersen på tlfnr. 00299 34 51 37.

Bemærk

Rigsombudsmanden på Færøerne behandler ikke længere sager inden for det person-, familie- og arveretlige område. Færøske myndigheder har pr. den 29. juli 2018 overtaget al sagsbehandling inden for disse områder.

Derfor skal al henvendelse vedrørende f.eks. adoption, separation, skilsmisse, børnebidrag, samvær, værgemål m.m. ske til den nyoprettede insitution Familjufyrisitigin, som kan træffes på telefon +298 202224, samt e-mail: famf@famf.fo. Der henvises endvidere til hjemmesiden: www.famf.fo.