CPR-nummer

Fra den 1. januar 2021 er det muligt at få tildelt et administrativt CPR-nummer ved henvendelse til Rigsombuddet.

Læs mere her.

Ledig stilling

Rigsombuddet søger lige nu en AC-medarbejder til en nyoprettet spændende stilling. Læs mere om stillingen her.

Valg i Grønland

Vedrørende brevstemning til valg til de grønlandske kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer den 6. april 2021.

Fra mandag den 4. januar 2021 kan man afgive sin stemme ved brug af brevstemme til valget til de grønlandske kommunalbestyrelser, bygdebestyrelse og menighedsrepræsentationer.

Vælgere, som er optaget på en valgliste og som opholder sig på Færøerne, kan afgive sin stemme på et færøsk folkeregister.

Såfremt der er evt. spørgsmål vedrørende valget, herunder brevstemning, valglister m.m, bedes man henvende sig til Marianne Petersen på tlfnr. 00299 34 51 37

Åbningstider

Personlig henvendelse:
Mandag-fredag kl. 10.00-13.00 eller efter aftale.

Telefonisk henvendelse:
Mandag-fredag kl. 10.00-14.00.

Rigsombuddet har lukket den 1. onsdag i hver måned, Færøernes Flagdag (25. april), Grundlovsdag (5. juni), Ólavsøka (28.-29. juli) samt mellem jul og nytår.

Bemærk

Rigsombudsmanden på Færøerne behandler ikke længere sager inden for det person-, familie- og arveretlige område. Færøske myndigheder har pr. den 29. juli 2018 overtaget al sagsbehandling inden for disse områder.

Derfor skal al henvendelse vedrørende f.eks. adoption, separation, skilsmisse, børnebidrag, samvær, værgemål m.m. ske til den nyoprettede insitution Familjufyrisitigin, som kan træffes på telefon +298 202224, samt e-mail: famf@famf.fo. Der henvises endvidere til hjemmesiden: www.famf.fo.