Dansk-Færøsk Kulturfond

Afgørelse om uddeling for 2024 er midlertidig udskudt, da Skattestyrelsen i øjeblikket revurderer fondens skattemæssige status. Bestyrelsen vil, så snart endelig afgørelse fra Skattestyrelsen foreligger, tage stilling til, om der skal finde uddeling sted i 2024

Afgørelse om uddeling for 2024 er midlertidig udskudt, da Skattestyrelsen i øjeblikket revurderer fondens skattemæssige status. Bestyrelsen vil, så snart endelig afgørelse fra Skattestyrelsen foreligger, tage stilling til, om der skal finde uddeling sted i 2024

Om Fundats og bestyrelse

Dansk-Færøsk Kulturfond blev oprettet i 1951 efter aftale mellem den danske regering og Færøernes landsstyre.

Grundlaget for fondets formue er tilbagebetalingerne af lån, som statskassen ydede færinger, der af uddannelsesmæssige eller andre grunde opholdt sig i Danmark under 2. verdenskrig, hvor forbindelsen mellem Færøerne og Danmark var afbrudt. Fondet har siden fået tilført yderligere midler, og formuen udgør ultimo 2020 knap 8 mio. kr.

Fondet arbejder på grundlag af en fundats fra 1955. Ifølge fundatsen bliver Fondet administreret af en bestyrelse på fire medlemmer: Rigsombudsmanden på Færøerne, en repræsentant for Kulturministeriet, og to af landsstyret valgte repræsentanter.

For tiden er følgende medlemmer af fondens bestyrelse:

Rigsombudsmand Lene Moyell Johansen (født formand)

Museumsdirektør Herleif Hammer, udpeget af Mentamálaráðið

Cand. mag. Ólavur Jøkladal, udpeget af Mentamálaráðið

Udviklingschef Anne Mette Rahbæk, udpeget af Kulturministeriet

 

Fonden modtog i 2020/2021 i alt 67 ansøgninger til behandling på bestyrelsesmødet den 29. april 2021.

Det blev på bestyrelsesmødet besluttet at bevillige støtte for i alt 220.000 kr. til 16 ansøgere, herunder ét studierejselegat.

 

Yderligere oplysninger om Dansk-Færøsk Kulturfond og vejledning vedrørende ansøgninger fås ved henvendelse til sekretæren Marin Mikkelsen på tlf. +298 201200.