Hvad udgiver vi?

Rigsombudsmanden på Færøerne udgiver 2 publikationer: En årsberetning for Færøerne, der indeholder en beskrivelse af de færøske samfundsforhold i det forløbne år, og et lovregister for Færøerne. Årsberetningen udkommer én gang årligt i bogform, mens Lovregister for Færøerne ajourføres løbende og udkommer kvartalsvis i PDF-format her på hjemmesiden.

Årsberetningen kan på Færøerne bestilles hos Rigsombudsmanden på Færøerne. I Danmark kan årsberetningen bestilles hos Rosendahls Lager og Logistik. Se nærmere under publikationen "Beretning".

Årsberetningen og tidligere beretninger kan også downloades i PDF-format her.

Lovregister for Færøerne kan downloades i PDF-format her.