Valg og folkeafstemninger

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1432 af 1. december 2023 om folketingsvalg på Færøerne ledes folketingsvalg og folkeafstemninger af en valgbestyrelse på 13 medlemmer, som landsstyret udpeger for 4 år af gangen.

Rigsombudsmanden står for bekendtgørelse af datoen for valgets afholdelse, udsendelse af brevstemmemateriale, afgørelser vedrørende optagelse på valgliste samt indberetning af valgresultatet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.