Valg og folkeafstemninger

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 25 af 9. januar 2019 om folketingsvalg på Færøerne ledes folketingsvalg og folkeafstemninger af en valgbestyrelse på 13 medlemmer, som landsstyret udpeger for 4 år af gangen.

Rigsombudsmanden står for bekendtgørelse af datoen for valgets afholdelse, udsendelse af brevstemmemateriale, afgørelser vedrørende optagelse på valgliste samt indberetning af valgresultatet til Social- og Indenrigsministeriet.