FN's Verdensmål

Handlingsplan for implementering af verdensmål hos Rigsombuddet i 2023

I lyset af regeringens fokus på bæredygtighed, ambitiøse klimahandlinger samt den aktuelle energikrise, vil Rigsombuddet på Færøerne i 2023 arbejde med at fremme verdensmål nr. 12 (ansvarlig produktion og forbrug) og 13 (klimakrisen).

Verdensmål nr. 12 – Ansvarligt forbrug og produktion

Målet handler om effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer samt at tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald.

Rigsombuddet på Færøerne ønsker at være med til at sikre et ansvarligt forbrug og produktion. Konkret vil Rigsombuddet i 2023 arbejde for at:

  • Fremme bæredygtig indkøbspraksis på Rigsombuddet ved at øge fokus på genanvendelige produkter eller produkter som et resultat af genanvendelse.
  • Reducere forbruget af papir, printertoner og kontorartikler
  • Reducere madspild.
  • Udarbejde og iværksætte en handleplan for området, som kan række ud over 2023, og som kan være med til at sikre en løbende justering af Rigsombuddets indsatser.

Verdensmål nr. 13 – Klimaindsats

Målet handler om at begrænse stigningen af den globale gennemsnitstemperatur til to grader over det før-industrielle niveau og styrke modstandsdygtighed og klimatilpasning i sårbare regioner.

Rigsombuddet på Færøerne ønsker at passe på klimaet og begrænse klimaforandringerne. Rigsombuddet vil i 2023:

  • Udskifte Rigsombuddets tjenestebil med en emissionsfri bil.
  • Gennemføre en intern adfærdskampagne for at sikre medarbejdernes fokus på energiforbruget.
  • Uddanne en medarbejder som ”bæredygtighedsagent”.
  • Udarbejde en handlingsplan for klimaindsatsen, som kan række ud over 2023, og som kan være med til at sikre en løbende justering af Rigsombuddets indsatser.