Rigsombudsmanden på Færøerne

Rigsombudsmanden på Færøerne er en institution under Statsministeriet.

Rigsombudsmanden på Færøerne er rigets øverste repræsentant på Færøerne og bindeleddet mellem hjemmestyret og rigsmyndighederne. Rigsombudsmanden har sæde i Lagtinget og adgang til at deltage i forhandlinger om alle fællesanliggender, dog uden stemmeret.

Rigsombuddets hovedopgaver består blandt andet af:

  • Behandling af en række sager vedrørende lovgivningsanliggender, herunder ikraftsættelse af rigslovgivning for Færøerne.
  • Afgivelse af periodiske indberetninger til Statsministeriet om aktuelle økonomiske og politiske forhold på Færøerne.
  • At varetage opgaver i forbindelse med valg på Færøerne til Folketinget samt eventuelle folkeafstemninger, der bestemmes af Folketinget.
  • Medvirke ved planlægning og afvikling af besøg på Færøerne af Kongefamilien, Folketinget, regeringen m.fl. og deltagelse i den hermed forbundne mødevirksomhed.
  • Udarbejdelse og af to publikationer: Årsberetning for Færøerne, der indeholder en ajourført beskrivelse af de færøske samfundsforhold, samt Lovregister for Færøerne.
  • Indstillinger om kongelige hædersbevisninger.
  • Sekretariat for Dansk-Færøsk Kulturfond, samt varetage rollen som bestyrelsesformand for fonden.
  • Behandling af ansøgninger om fri proces.
  • Behandling af ansøgninger om indfødsret for nordiske statsborgere.
  • At varetage opgaver i forbindelse med legalisering af dokumenter.