CPR-nummer

Ønsker du at ansøge om et administrativt CPR-nummer, finder du vejledning og ansøgningsblanketten her.

Fra den 1. januar 2021 er det muligt at få tildelt et administrativt CPR-nummer ved henvendelse til Rigsombuddet.

De gældende regler om CPR-nummer findes i Anordning nr. 2234 af 29. december om ikrafttræden for Færøerne af visse bestemmelser i lov om det Centrale Personregister (CPR-loven), som kan findes på www.logir.fo.

Visse betingelser skal være opfyldt for at få tildelt et administrativt CPR-nummer. Læs mere herom under de enkelte afsnit til højre.

Ansøgningsblanket til administrativt CPR-nummer findes herunder:

CPR Ansøgning Billede
pdf (199 Kb)