Orientering 02/2024

Rigsombudsmanden på Færøerne har i dag offentliggjort sin Orientering nr. 02/2024.

Orientering nr. 02/2024 indeholder følgende emner:

  • Rigsmøde og Kontaktudvalgsmøde afholdt i København
  • Investeringsfonden overdrages til Færøerne
  • Det Økonomiske Råds analyse om finansiel holdbarhed
  • Nationalbankens årlige analyse om færøsk økonomi
  • Færinger arbejder fortsat mest i Europa og arbejdsløsheden er lav
  • Færinger også ramt af lukning af Danish International Adoption (DIA)
  • Orkan rammer Færøerne

Herunder kan du downloade Orientering 02/2024:

pdf (106 Kb)