Aftale om procedurer i forbindelse med kundgørelse af retsregler fra rigsmyndighederne

1.1. Retsregler, som offentliggøres i Kundgørelsesbladet

Ifølge § 2 i lagtingslov nr. 109 af 17. december 1987 om offentlig kundgørelsestidende, som senest ændret ved lagtingslov nr. 131 af 14. december 2012, skal alle lagtingslove og kundgørelser, reglementer og andre offentlige forordninger udstedt af landsstyret, offentliggøres i Kundgørelsesbladet, og ifølge § 3 er offentliggørelsen i Kundgørelsesbladet den eneste bindende kundgørelsesmåde for så vidt angår lagtingslove mv. Ifølge § 1 i lov nr. 735 af 6. december 1989 om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne, som ændret ved lov nr. 157 af 20. februar 2013, skal love, anordninger og bekendtgørelser, der gælder på Færøerne, kundgøres i landsstyrets kundgørelsestidende for Færøerne, Kunngerdablaðið. Kundgørelsesbladet har en A- og en B-udgave.

I B-udgaven bliver al lovgivning, som er under dansk kompetence, kundgjort. Dette omfatter rigslove, kongelige anordninger og bekendtgørelser.

Desuden bliver internationale konventioner, som Danmark har indgået, og som omfatter Færøerne, kundgjort i B-udgaven.


1.2. Frister og udgivelsesdag

Kundgørelsesbladet udgives sædvanligvis på fredage. Materiale, der ønskes kundgjort i B-udgaven, skal sendes til Lagmandens Kontor (Løgmansskrivstovan) som digitale PDF-filer.

Dette gøres via Rigsombuddets officielle e-mailadresse: ro@fo.stm.dk

I e-mailen skal den ønskede udgivelsesdag med dato (hvilken fredag) anføres. Det skal også oplyses, hvilket færøsk ministerium (aðalráð) har haft en bekendtgørelse til udtalelse i henhold til § 49 i Lagtingslov nr. 103 fra 26. juli 1994 om Stýrisskipan Føroya.

Digitale PDF-filer skal være Lagmandens Kontor i hænde senest onsdage kl. 14.00, hvis kundgørelse ønskes den førstkommende fredag. I særlige tilfælde kan Lagmandens Kontor tillade undtagelser fra fristen for indlevering af retsregler. De digitale PDF-filer skal sendes til disse tre mail-adresser: info@tinganes.fo; mortanh@tinganes.fo; gudrida@tinganes.fo


1.3. Kundgørelse og omkostninger

Lagmandens Kontor betaler omkostningerne for kundgørelse i Kundgørelsesblad B.


1.4. Hastende meddelelser

Såfremt der er behov for at sende hastende meddelelser angående kundgørelse uden for almindelig arbejdstid, skal der telefoneres til: Mortan Hentze, tlf. +298 55 80 71; Guðrið D. Andreasen, tlf. +298 55 80 93 eller Nella Festirstein, tlf. +298 55 80 76. Hastende meddelelser kan eksempelvis vedrøre tilbagekaldelse af en forskrift, inden den udgives o. lign.


1.5. Praktiske forhold

Lagmandens Kontor lægger nyt hoved på PDF-filen fra Rigsombuddet med den ønskede udgivelsesdag. Det kan dog tænkes, at retsregler må sættes op på ny, f.eks. hvis Lagmandens Kontor får dem i et ikke læsbart format. I sådanne tilfælde skal Lagmandens Kontor have materialet i så god tid som muligt for at kunne foretage de
nødvendige tilpasninger. Den endelige PDF-fil sendes altid til godkendelse hos Rigsombuddet inden kundgørelsen. PDF-filen skal sendes til ro@fo.stm.dk


1.6. Afsluttende bemærkninger

Denne aftale udfærdiges og underskrives i to udgaver; en færøsk udgave og en dansk udgave. Denne aftale træder i stedet for aftale af 28. maj 2013 om procedurer i forbindelse med kundgørelse af retsregler fra rigsmyndighederne. 


Tórshavn den
5. maj 2014
for Lagmandens Kontor:
Nella Festirstein

Tórshavn den
5. maj 2014
for Rigsombuddet:
Dan M. Knudsen

 

pdf (177 Kb)