Sikker mail

Rigsombuddet kan modtage elektroniske henvendelser med digital signatur, dvs. mails der er signeret og/eller krypteret. Rigsombuddet opfordrer til, at henvendelser pr. mail der vedrører personfølsomme oplysninger sker med anvendelse af digital signatur. Det er ikke muligt at sende mails med digital signatur direkte til medarbejdernes personlige mailadresser, hvorfor mails med digital signatur skal sendes til Rigsombuddets hovedpostkasse på ro@fo.stm.dk.

Bemærk, at ovenstående gælder for danske institutioner. Det er endnu ikke muligt for færøske privatpersoner eller færøske institutioner at sende sikker mail til Rigsombuddet eller andre danske myndigheder.