Hvor finder jeg reglerne om fri proces?

Reglerne om fri proces findes i kapitel 41 i lov nr. 964 af 26. juni 2020 om Retsplejelov for Færøerne, imens de gældende indtægtsgrænser for fri proces er fastsat i bekendtgørelse nr. 1523 af 8. december 2023 for Færøerne om fri proces.