Klageadgang

Du kan klage over Rigsombuddets afslag på anmodning om tildeling af administrativt CPR-nummer til Indenrigs- og Boligministeriet, Holmens Kanal 22, 1060 København.

En klage sendes skriftligt til Rigsombuddet. Kan Rigsombuddet ikke give dig medhold i din klage, sendes din klage med begrundelse for afgørelsen og genvurderingen videre til Indenrigs- og Boligministeriet sammen med en kopi af sagens akter.

Klagefristen er 4 uger efter meddelelse om afgørelsen.