Hvor lang er sagsbehandlingstiden?

Sagsbehandlingstiden kan variere meget fra sag til sag. Som regel er sagsbehandlingstiden kortere i de sager, som ved indgivelse er tilstrækkeligt oplyst, idet Rigsombuddets realitetsbehandling kan påbegyndes med det samme.

Derved kan du forkorte om sagsbehandlingstiden i din sag, ved at sikre dig, at alle påkrævede oplysninger og dokumenter indgives sammen med ansøgningen.