Administrativt CPR-nummer til børn under 18 år

Børn under 18 år har ligeledes mulighed for at få tildelt et administrativt CPR-nummer. En indehaver af forældremyndigheden skal i dette tilfælde underskrive ansøgningsblanketten.

Såfremt barnet ikke i forvejen har et gyldigt pas, kan dokumentation for dansk statsborgerskab ske ved, at en kopi af fødselsattesten/dåbsattesten sammen med en kopi af en af forældrenes færøske/danske pas vedlægges.