Kan jeg få fri proces, hvis jeg f.eks. har en retshjælpsforsikring?

Nej, fri proces kan ikke bevilliges sager, som dækkes af en forsikring. Derfor skal du undersøge, om du er omfattet af en retshjælpsforsikring eller anden forsikring, som dækker udgifter i forbindelse med retshjælp, inden du indgiver en ansøgning om fri proces til Rigsombuddet.

Såfremt du er omfattet af en forsikring, der indeholder retshjælp, men dit forsikringsselskab afslår at dække udgifterne til sagens førelse, skal du huske at dokumentere afslaget og indgive det sammen med ansøgningen om fri proces.