Hvem kan søge fri proces?

Både fysiske og juridiske personer kan søge om fri proces. Dog kan juridiske personer kun bevilliges fri proces efter de særlige betingelser, som er fastsat i retsplejelovens § 357, imens fysiske personer også er omfattet af de almindelige betingelser, som fremgår af retsplejelovens §§ 355 og 356.