Hvilke dokumenter skal indsendes sammen med ansøgningen?

Rigsombuddets behandling af din ansøgning om fri proces forudsætter som udgangspunkt, at du indgiver følgende dokumenter:

 • Din endelige årsopgørelse for 2022
 • Din eventuelle samlever/ægtefælles årsopgørelse for 2022
 • Din og din eventuelle samlever/ægtefælles lønsedler, dagpengespecifikationer eller tilsvarende for de seneste tre måneder, hvis din/jeres indtægt har ændret sig væsentligt siden 2022
 • Oplysninger om, hvorvidt du har en retshjælpsforsikring eller anden forsikring, og om forsikringsselskabet dækker omkostningerne ved sagen. Har forsikringsselskabet givet afslag på retshjælpsdækning, skal du bruge en kopi af afslaget.
 • Oplysning om din modparts navn og adresse
 • Oplysning om hvad sagen handler om (sagsfremstilling)
 • Oplysning om, hvilket udfald/resultat du ønsker af sagen (påstand).
 • Oplysninger om, hvorfor du mener, at dit ønske om sagens udfald/resultat af sagen er det rigtige (anbringender).
 • Oplysninger om modpartens holdning til din påstand (fx processkrifter, kopi af breve fra modparten eller tilsvarende)
 • Eventuelt stævning/stævningsudkast eller svarskrift samt eventuelle yderligere processkrifter (fx replik eller duplik)
 • I sager mod offentlige myndigheder eller ved indbringelse af nævnsafgørelser eller tilsvarende, tillige kopi af myndighedens eller nævnets afgørelse,
 • I ankesager, kopi af 1. instansdommen.