Forskellen på et administrativt og et almindeligt CPR-nummer

Et administrativt CPR-nummer er et rigtigt CPR-nummer, som er tildelt på anden baggrund end bopælsregistrering i CPR dvs. et CPR-nummer, som man får tildelt uden at have en bopælsadresse i Danmark.

En person kan kun have ét CPR-nummer. Hvis en færing, der har fået tildelt et administrativt CPR-nummer, efterfølgende flytter til Danmark, skal vedkommende anmelde tilflytningen til den danske bopælskommune, som derefter vil bopælsregistrere den pågældende i CPR under det allerede tildelte CPR-nummer.

Et administrativt CPR-nummer medfører i sig selv ingen afledte rettigheder i anden lovgivning. Et administrativt CPR-nummer har således ikke betydning i forhold til selve retten til ydelser efter anden dansk lovgivning, f.eks. retten til sundhedsydelser, SU m.m.