Kan jeg få fri proces til alle sagstyper?

Nej, du kan kun få fri proces til sager, som kan føres i den civile retspleje. Det vil sige, at muligheden for fri proces ikke gælder for bl.a. straffesager eller sager, der behandles administrativt, f.eks. ved et nævn eller lignende.