Hvordan får man et administrativt CPR-nummer?

Personer skal søge Rigsombuddet om at få tildelt et administrativt CPR-nummer.

Ansøgningen kan både være skriftligt eller ske ved personligt fremmøde. Der er ingen formkrav til den skriftlige ansøgning, men Rigsombuddet opfordrer til, at man anvender ansøgningsblanketten(Link) på Rigsombuddets hjemmeside.

De nærmere betingelser, som skal være opfyldt for at få tildelt et administrativt CPR-nummer, fremgår her(Link).