Hvordan får man et administrativt CPR-nummer?

Man kan få tildelt et administrativt CPR-nummer, hvis man enten sender en ansøgning til Rigsombuddet eller møder personligt op hos Rigsombuddet. Endvidere skal man opfylde betingelserne om at være dansk statsborger, ligesom man skal have bopæl på Færøerne.

Der er ingen formkrav til den skriftlige ansøgning, men Rigsombuddet opfordrer til, at man anvender ansøgningsblanketten på Rigsombuddets hjemmeside.

Sammen med ansøgningen om administrativt CPR-nummer, skal man vedlægge dokumentation for sit statsborgerskab. Dette kan ske ved, at man vedlægger en kopi af sit gyldige færøske/danske pas. Har man ikke et gyldigt pas, kan man vedlægge kopi af statsborgerskabsbevis, samt anden billedlegitimation.

Dokumentation for bopæl sker ved fremlæggelse af bopælsattest. Såfremt man ikke er i besiddelse af denne, kan Rigsombuddet selv udskrive en bopælsattest fra Landsfolkeregisteret.

Når ansøgningen sammen med dokumentation for statsborgerskab er modtaget hos Rigsombuddet, vil vi behandle ansøgningen en af de førstkommende dage.

Dernæst vil vi udstede et administrativt CPR-nummer, som bliver sendt til ansøgeren med almindelig post eller det kan aftales, at ansøgeren møder personligt op hos Rigsombuddet, for at afhente sit tildelte CPR-nummer.