Folkeafstemninger

Folkeafstemninger på Færøerne finder sted samme dag som i de øvrige dele af riget.

Rigsombudsmanden bekendtgør lovforslaget eller loven med oplysning om dagen for folkeafstemningen. Bekendtgørelsen sker tidligst 18 søgnedage (hverdage) og senest 12 søgnedage (hverdage) før afstemningsdagen.

Berettiget til at deltage i folkeafstemningen er enhver, der har valgret til folketingsvalg.

Folkeafstemningen foregår efter reglerne om folketingsvalg.

På stemmesedlen ved folkeafstemninger skal ordene ”Ja” og ”Nej” være tydeligt trykt over hinanden. Såfremt vælgeren stemmer for lovforslaget eller loven sættes kryds i ”Ja”, hvis vælgeren stemmer imod lovforslaget eller loven sættes kryds i ”Nej”.

Ved folkeafstemning kan der brevstemmes i overensstemmelse med reglerne for folketingsvalg.

Opgørelse og indberetningen om afstemningens resultat sker i overensstemmelse med reglerne for folketingsvalg.