Skal jeg opfylde nogle økonomiske betingelser?

Ja, som udgangspunkt må din årlige indkomst ikke overstige den beløbsgrænse, som er fastsat i bekendtgørelse nr. 1523 af 8. december 2023 for Færøerne om fri proces.

Når Rigsombuddet vurderer, om du opfylder de økonomiske betingelser, tages der udgangspunkt i din årsindkomst for forrige kalenderår, dvs. at vurderingen beror på din årsopgørelse fra 2022, hvis du søger om fri proces i 2024.

Er du gift eller samlevende, tager vurderingen af de økonomiske betingelser ligeledes udgangspunkt i din ægtefælles eller samlevers årsindkomst. Derudover har det betydning for vurderingen af de økonomiske betingelser, om du har børn under 18 år, som enten bor hos dig eller i overvejende grad forsørges af dig.

De gældende indtægtsgrænser er:

  • 371.000 kr. for enlige ansøgere
  • 471.000 kr. for gifte eller samlevende ansøgere
  • 64.000 kr. i forhøjelse for hvert barn.

Hvis din aktuelle indkomst er væsentligt ændret siden forrige årsopgørelse, kan vurderingen i stedet bero på dine aktuelle indkomstforhold, dvs. at der f.eks. kan tages udgangspunkt i dine lønsedler for de seneste tre måneder.