Hvornår kan jeg søge om fri proces?

Du kan tidligst søge om fri proces, når der foreligger en aktuel tvist mellem dig og modparten.

Som udgangspunkt foreligger der en tvist, når sagens parter er bekendte med og uenige i de krav, som de hver især har gjort gældende. Endvidere er der tale om en aktuel tvist, hvis den enten er eller vil blive anlagt ved retten.

Hvis din modpart anlægger en sag mod dig, kan du tidligst søge om fri proces, når du har modtaget besked om, at du er blevet sagsøgt i en retssag.

I tilfælde af, at din ansøgning om fri proces indgives for sent, bliver den afvist. Derfor bør du søge om fri proces i god tid, således at Rigsombuddet når at færdigbehandle din ansøgning inden retssagens afslutning. Sagen anses i almindelighed for afsluttet, når hovedforhandlingen har fundet sted.