Hvad kan det administrative CPR-nummer bruges til?

Et CPR-nummer er nødvendigt for at få udstedt dansk NemID

Se mere herom under NemID.

Herudover efterspørges et CPR-nummer ofte ved henvendelse til både offentlige myndigheder, herunder sygehusvæsenet og private virksomheder i Danmark, fordi det bruges som identifikation/journalnummer i myndighedens og virksomhedens it-systemer. Det er derfor nemmere for myndigheden eller den private at behandle en henvendelse, hvis en person har et CPR-nummer.