Hvad kan det administrative CPR-nummer bruges til?

Et CPR-nummer er nødvendigt for at få udstedt dansk NemID. Det bemærkes i denne forbindelse, at Rigsombuddet fra medio februar 2021 forventer at kunne udstede NemID ved personligt fremmøde hos Rigsombuddet. Den nærmere dato kommer til at fremgå af hjemmesiden.

Se mere herom under NemID.

Herudover efterspørges et CPR-nummer ofte ved henvendelse til både offentlige myndigheder, herunder sygehusvæsenet og private virksomheder i Danmark, fordi det bruges som identifikation/journalnummer i myndighedens og virksomhedens it-systemer. Det er derfor nemmere for myndigheden eller den private at behandle en henvendelse, hvis en person har et CPR-nummer.