Hvad gør man hvis man er i tvivl om, hvorvidt man allerede har et CPR-nummer?

Personer kan ved personlig fremmøde hos Rigsombuddet få undersøgt, hvorvidt de allerede har et CPR-nummer.

Det er et krav, at der forevises pas eller anden billedlegitimation, ligesom Rigsombuddet vil foretage visse kontrolspørgsmål, herunder oplysning om sidste registrerede bopæl i Danmark.

Såfremt personen allerede har et CPR-nummer, vil Rigsombuddet kunne oplyse dette og udstede dokumentation herpå.