Kan jeg klage over et afslag?

Hvis Rigsombuddet har afslået din ansøgning om fri proces, kan du påklage afgørelsen til Procesbevillingsnævnet inden 4 uger efter, at du har modtaget afslaget.