Europa-Parlamentsvalg

Ved et Europa-Parlamentsvalg stemmer alle danske borgere om, hvem der skal repræsentere dem i Europa-Parlamentet. Europa-Parlamentsvalget afholdes hvert femte år i samtlige EU-medlemsstater. Europa-Parlamentet består af 705 medlemmer, der vælges direkte i de 27 EU-lande. Danmark bidrager med 14 af disse medlemmer. Parlamentets opgave er at medvirke i EU’s lovgivningsproces, at vedtage og kontrollere EU’s budget og udøve demokratisk kontrol med EU’s institutioner.

Hvis du opholder dig på Færøerne og er forhindret i at stemme i Danmark på valgdagen, kan du i stedet brevstemme på de færøske kommuner (folkeregistre) samt hos de særligt bemyndigede stemmemodtagere på Færøerne, herunder Rigsombudsmanden på Færøerne. Der er ikke fastsat en frist for, hvornår en brevstemme skal afgives, men det anbefales, at brevstemmen afgives i god tid før valgdagen, så den kan nå at blive sendt til borgerens bopælskommune i Danmark inden afstemningen begynder.

Hvis en person tager midlertidigt ophold på Færøerne, kan vedkommende ansøge om at blive optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalget. Dette kræver dog, at personen tilhører en af de persongrupper, der anses for at have bevaret fast bopæl i Danmark i valgmæssig henseende, uanset deres ophold på Færøerne. Ansøgningsskema samt vejledning om ansøgningsfrist m.m. findes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside ved følgende link: Udlandsdanskeres valgret (im.dk).

Personer, der har fast bopæl på Færøerne, har normalt ikke valgret til Europa-Parlamentsvalget. Der er dog visse undtagelser, herunder hvis vælgeren opholder sig på Færøerne af nærmere angivne grunde, såsom udsendelse af staten, en dansk myndighed eller virksomhed.

Reglerne om afholdelse af folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg i Danmark er fastsatte i Europa-Parlamentsvalglovens og folketingsvalgslovens. Reglerne er tilgængelige på Retsinformation: LBK. nr. 5 af 08/01/2024 og LBK. nr. 4 af 08/01/2024.