Med et CPR-nummer har du mulighed for at anvende NemID

Et CPR-nummer er nødvendigt for at få udstedt dansk NemID. Det bemærkes i denne forbindelse, at Rigsombuddet forventer at kunne udstede NemID til borgere ved personligt fremmøde fra ca. medio februar. Den nærmere dato kommer til at fremgå af hjemmesiden.

Se mere herom under NemID.